Sobre aquest blog

Llegim i Piulem és una tertúlia literària 2.0. Compartim l'experiència lectora d'obres de literatura catalana a Twitter. Des d'aquest bloc us informarem de properes lectures, activitats i altres novetats. Seguiu-nos a http://twitter.com/llegimipiulem

'Incerta glòria', de Joan Sales

Posted on | dilluns, 5 de novembre del 2012 | No CommentsHem dedicat el mes d’octubre a piular la poesia de Joan Sales, però no volíem deixar passar l’oportunitat de piular també sobre la seva gran obra Incerta glòria. Aquesta és, doncs, la proposta literària per aquest mes de novembre, i amb la qual també tancarem la nostra participació digital a l’any literari Sales, Calders i Tísner que ha comissariat la doctora Laura Borràs.

Incerta glòria, diguem-ho ja des d'ara, és un llibre important, una de les novel·les considerables que ens han donat les lletres catalanes d'ençà de la gran ensulsiada”. No ho diem nosaltres, sinó que són paraules de Rafael Tasis, de la ressenya que en va escriure a Pont Blau l’octubre del 1957.

I Isidor Cònsul, en un article publicat a l’Avui el novembre del 1983, va dir: “Incerta glòria és, ben segur, una de les quatre o cinc novel·les cabdals de la nostra narrativa de postguerra. Atraient i enlluernadora, reuneix l'encert d'una gran història harmonitzada a tres veus, un cert sentit èpic (no endebades fou la primera novel·la en català, a l'interior, emmarcada en els anys de la guerra i des de l'òptica dels vençuts) i sobretot una profunda qualitat lírica i poètica”.

Incerta glòria, premi Joanot Martorell l'any 1955, és una novel·la en quatre parts que té com a tema central la guerra civil relatada des de la perspectiva dels vençuts. L'autor la va anar ampliant en cada nova edició fins arribar a la definitiva, editada l'any 1971. 
 

Es tracta d'una novel·la llarga que reclama temps per degustar-la i pair-la. Per això, us deixarem tres setmanes abans no iniciem la tertúlia, que encetarem el dia 19 de novembre (data de naixement de Sales) i que farem durar fins a finals d’any. La podreu seguir amb l’etiqueta #incertagloria, i també, referint-vos al twitter del seu autor, @joan_sales. A més, també podeu visitar i contribuir al Pinterest que hem dedicat a l'autor.

Comments

Leave a Reply

Tertúlia actualPiulem Poesia

Seguidors